Tarieven De Sprank verhoogd

In het overleg tussen het bestuur van De Sprank en Stuurgroep De Mortel over de jaarcijfers van 2023 is de conclusie getrokken dat de begroting van De Sprank door stijgende kosten niet meer rond te krijgen is. Vandaar dat het besluit genomen moest worden om zowel de tarieven voor de huur van de zalen als de tarieven voor de drank te verhogen. De nieuwe tarieven zijn hier te lezen en zijn per 1 april 2024 ingegaan. Dit alles met het oog op een duurzaam gezonde exploitatie van de MFA.