Waterloop hersteld

De beek de Rips/Molenbroekse Loop, ter plekke van de Truttensteeg komend vanuit de Mortelse Peel, is de afgelopen weken door waterschap Aa en Maas onder handen genomen. In de loop der jaren waren de taluds van deze loop ingezakt, waardoor de sloot breder en ondieper was geworden dan de bedoeling is. Om de aan- en afvoer van water te kunnen bevorderen is de loop terug op profiel gebracht: op de foto zie je dat het deel achter de stuw een stuk smaller is dan daarvoor, zoals het was. Ook is het onderhoudspad nu weer beter te berijden.