Week van de Goede Doelen van start

De collectanten van de diverse goede doelen waar door het jaar heen voor gecollecteerd wordt, hebben de koppen bij elkaar gestoken. Om het voor iedereen, zowel voor de collectanten als de donateurs, makkelijker te maken, wordt dit jaar voor het eerst de Week van de Goede Doelen georganiseerd. Elk huishouden in De Mortel krijgt een lijst met alle goede doelen in de bus. Hierop kun je aankruisen aan welk doel je wilt geven en welk bedrag. Het totaalbedrag doe je in de envelop, en die komt de collectant voor jouw buurt in de 2e week van april ophalen. Vervolgens wordt het geld verdeeld, zoals op de formulieren aangegeven. Je hoeft dus een stuk minder vaak de deur open te doen rond etenstijd…. Geef gul!