Welverdiende mooie woorden bij afscheid Paul Siebers

De eerste Stuurgroepvergadering van het nieuwe jaar, die nu pas kon worden gehouden, stond geheel in het teken van de bestuursverkiezing en daarmee met het aftreden van voorzitter Paul Siebers. In zijn eigen speech en die van opvolger Nanda Coenen-Van den Oever kwamen de momenten van 12 jaar voorzitterschap voorbij. De voorbereiding en bouw van de MFA namen daarbij een grote rol in, omdat Paul hier ook een van de trekkers bij is geweest. Ook wethouder Bart Claassen nam het woord om de voorzitter van de dorpsraad te bedanken voor zijn diensten. De plaats van Paul in het bestuur werd ingenomen door twee nieuwelingen: Susanne van de Kerkhof en Twan Slits. Na afloop werd nog een borreltje gedronken, in de hoop dat het Mortelse dorpsleven binnenkort weer zijn normale beloop kan krijgen.