Wilhelmus klinkt toch in De Mortel

De een noemt het Woningsdag, een ander noemt het Koningbinnendag; alles om er maar een draai aan te geven. Maar dat het anders dan anders is, is duidelijk. Toch klonk in De Mortel om 9.30 uur het Wilhelmus en werd de vlag gehesen. Emma van Oosterwijk vertegenwoordigde fanfare St. Lucia en leden van het Oranjecomité hesen de vlag.