Wonen in De Mortel: stand van zaken 30 oktober 2014

Van tijd tot tijd zal op deze website een update worden gegeven van de acties die plaatsvinden als gevolg van het Mortels WOON-ommetje.

Om te beginnen kunnen we melden dat de gemeente serieus werk maakt van de planvorming voor de Leijgraaf. Er is al een eerste bijeenkomst geweest met de mensen, die zich daarvoor gemeld hebben als geïnteresseerde. De planning om daar vanaf 2016 te bouwen wordt volgens de gemeente door alle belangstellenden gedragen. Ook heeft de gemeente contact opgenomen met de belangstellenden voor de locaties Bleek en Bakelseweg.

Daarnaast is vanuit de Stuurgroep een werkgroep gevormd die de woningbouw Aan ’t Plein gaat organiseren. Paul Siebers, Nanda Coenen, Piet van Dommelen en Casper Kalb gaan zich in ieder geval hiervoor inzetten. Na het WOON-ommetje hebben al drie geïnteresseerden meer zich gemeld, zodat de teller nu op 9 staat. Dat is mooi, want hoe meer vraag er is, hoe makkelijker dat het wordt om een haalbaar plan te maken. Binnenkort zal ook deze groep benaderd worden.