1 februari gebruikersoverleg De Sprank

Alle gebruikersgroepen van De Sprank worden weer verwacht voor het jaarlijkse gebruikersoverleg op woensdag 1 februari om 20.00 uur, waarin teruggeblikt wordt en vooruit gekeken naar de komende periode. Nieuwe afspraken en regels worden dan ook aangekondigd door het bestuur. De groepen/verenigingen wordt gevraagd 2 personen af te vaardigen naar dit overleg.