De Mortel nu zelf aan de slag met “Plan Zuid”

Over het gebied “De Mortel-Zuidrand” is de afgelopen jaren al het een en ander gezegd. De gemeente heeft tot doel om dit gebied, globaal gelegen tussen het sportpark en de bossen, op te knappen en mede aan een aantal wensen van bewoners en ondernemers tegemoet te komen. Deels is het gelukt die visie uit te voeren, maar deels nog niet. Daar kwamen de afgelopen tijd nog twee wensen bij: de wens van MVC om een kunstgrasveld aan te leggen, en de roep naar grond voor kleinschalige bedrijvigheid die bij Ondernemersbelang De Mortel te horen was. Na overleg heeft de gemeente het initiatief bij het dorp zelf gelaten om te kijken of er mogelijkheden zijn in het gebied De Mortel-Zuidrand. Die uitdaging wordt nu opgepakt door een projectgroep, waarvan Ondernemersbelang de kartrekker is. De projectgroep wil, samen met alle betrokkenen, een plan uitwerken dat in oktober aan de gemeenteraad aaangeboden zou moeten worden, waarin zoveel mogelijk wensen en behoeftes kunnen worden verwerkt.

De basisgedachte voor het plan is de volgende: het hoofdveld van de voetbalvereniging wordt een kwartslag gedraaid en op de ruimte die daardoor ontstaat worden woon-werklocaties gerealiseerd. Met de opbrengst wordt een kunstgrasveld bekostigd. Dit is de eerste gedachte, maar of dit het plan blijft en of het haalbaar is, dat is nog niet bekend. De projectgroep gaat met alle direct betrokkenen praten om alle ideeën en wensen op tafel te krijgen. Vervolgens gaat men met elkaar puzzelen om te bekijken of er een plan gemaakt kan worden, waar zoveel mogelijk betrokkenen blij mee zijn.