Aantal inwoners op 31 december 2011

Het is alom bekend: in de nabije toekomst zal het aantal ouderen toenemen en het aantal kinderen dalen. Dat is vooral in kleinere dorpen een probleem, omdat het rechtstreeks invloed heeft op een aantal basisvoorzieningen, zoals de basisschool en mogelijkheden voor kinderopvang. Uit de bevolkingscijfers blijkt dat deze beweging al aan de gang is. Het aantal inwoners van De Mortel is in de afgelopen twee jaar licht gedaald (het zijn er nu 1541) waarbij vooral het aantal kinderen (0-9) gedaald is met ruim 35. Daartegenover staat een toename van het aantal ouderen. Het is een uitdaging voor het hele dorp om, bijvoorbeeld bij de invulling van het MFA, goede maatregelen te nemen om de leefbaarheid en de voorzieningen te waarborgen.