Alternatieve Kelmoso op komst

De werkgroep Kelmoso is niet bij de pakken neer gaan zitten toen duidelijk werd dat de kindervakantieweek dit jaar niet door kon gaan zoals de bedoeling was. De mensen uit Elsendorp en De Mortel hebben de koppen bij elkaar gestoken en een mooi alternatief programma in elkaar geknutseld voor volgende week. Met op maandag, dinsdag en woensdag video-opdrachten, op donderdag een speurtocht in Elsendorp en in De Mortel, en op vrijdag een gezamenlijke activiteit op het plein voor De Sprank. Zo zal toch een beetje het Kelmoso-gevoel in de dorpen aanwezig zijn.