Applaus voor vervolgaanpak multifunctioneel gebouw

Zo’n 75 Mortelse mensen luisterden op maandag 7 februari aandachtig naar het verhaal van de gemeente en de Werkgroep Leefbaarheid over de vervolgaanpak voor het Multifunctioneel Gebouw, onderdeel van het Leefbaarheidsplan. Met een duidelijke presentatie werd uitgelegd dat er vijf bedrijven zijn, die een offerte uit mogen brengen voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van het gebouw. Ook werd er stilgestaan bij de criteria op basis waarvan de offertes worden beoordeeld.

Het werd daarbij duidelijk dat De Mortel zelf een zware stem heeft in de selectie, omdat het een gebouw voor het hele dorp moet worden, dat zeker 40 jaar meegaat. In mei zullen de 5 bedrijven een presentatie houden, waarbij gestemd kan worden door de aanwezigen. Iedereen die het van belang vindt voor de toekomst van het dorp, zou daarbij moeten zijn.

De presentatie werd beloond met een applaus, ten teken dat de aanwezige dorpsgenoten van harte kunnen instemmen met de manier waarop het proces gaat. Dit werd vooral door de Werkgroep Leefbaarheid en Stuurgroep De Mortel als een steun in de rug ervaren. Henk Schakenraad verwoordde het zo, dat hij als werkgroepvoorzitter een zware verantwoordelijkheid voelt, omdat het zo’n groot en belangrijk project is voor De Mortel dat nu in een zeer spannende fase verkeert. Hij hoopt op een grote opkomst in mei, door jong en oud.