Bestemmingsplan voor “Plan Zuid” binnenkort in procedure

Een goed bericht over “Plan Zuid”: het college van B&W heeft afgelopen dinsdag besloten akkoord te gaan met het ontwerp-bestemmingsplan dat is opgesteld door de initiatiefnemers. Dat bestemmingsplan moet ervoor zorgen dat het gebied rond de Leeuwerikweg in de komende jaren ruimte gaat bieden aan (maximaal) 12 woon-werkkavels en dat bestaande ondernemers ook hun ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Ook wordt de Leeuwerikweg compleet vernieuwd en wordt er geïnvesteerd in groen. Het besluit van B&W is een eerste stap in de procedure, het ontwerp-bestemmingsplan gaat binnenkort eerst zes weken ter inzage. Dit wordt nog gepubliceerd in het Gemerts Nieuwsblad. Binnen die periode kan er gereageerd worden op het plan. Daarna wordt het nog voorgelegd aan de gemeenteraad die er zijn zegje over kan doen. Het plan is dus nog niet aan de eindstreep, maar er is een stap in de goede richting gezet. Ondernemers die vragen hebben of belangstelling voor een woon-werkkavel in dit gebied, kunnen zich overigens vrijblijvend melden via mortelplanzuid@gmail.com.

Stedenbouwkundig plan voor “Plan Zuid”. De verkaveling is indicatief.