Bestemmingsplan woon-werkkavels Leeuwerikweg is rond

Op woensdag 22 maart heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het bestemmingsplan voor het plan De Mortel-Zuidrand, oftewel het gebied rond de Leeuwerikweg waar een aantal initiatiefnemers woon-werkkavels wil realiseren. De uitspraak viel positief uit voor de plannenmakers: buiten een paar kleine correcties zit het bestemmingsplan goed in elkaar en vanaf nu is het dan ook definitief. De volgende fase gaat nu in, die van de uitgifte van de woon-werkkavels en het bouwrijp maken. Ook dat vergt nog enige voorbereiding, maar na 11 jaar plannenmakerij is dit nu wel een belangrijke mijlpaal.

Het gebied aan de Leeuwerikweg waar nu woon-werkkavels gerealiseerd kunnen gaan worden.