Bevolking De Mortel gegroeid, maar ouder

Het is tijd om weer eens de balans op te maken wat betreft het inwoneraantal van De Mortel. De gemeente Gemert-Bakel heeft ons voorzien van de cijfers op 1 januari 2014. Het aantal inwoners is in twee jaar tijd gegroeid met 24 personen tot 1565 mensen. Kijk je naar de afzonderlijke leeftijdsgroepen, dan is ook in De Mortel de landelijke trend te zien: meer 50-plussers, en minder jongeren. De cijfers zijn alweer een beetje verouderd, want helaas zijn ons al Mortelnaren ontvallen in 2014. Gelukkig staan daar ook een aantal pasgeborenen tegenover.