Bouwplan Aan ’t Plein begint te leven

De werkgroep die zich namens de Stuurgroep bezig houdt met het nieuwbouwplan voor de woningen Aan ’t Plein, hield op 9 december een eerste bijeenkomst voor belangstellenden. Het doel was om informatie te geven over een aantal onderwerpen en ook om van de mensen zelf te horen hoe zij tegen die onderwerpen aankijken. Hoe meer het plan aansluit op de behoefte, hoe groter immers de kans op succes. Alle belangstellenden waren er en enkelen hadden ook familieleden meegenomen om hen te ondersteunen. De aanwezigen leverden een positieve en serieuze inbreng. Zo gaven ze aan welke verkaveling het meeste aansprak en waar hun prioriteiten liggen als het gaat om de woonwensen. Ook ging het over de rol van de zorg in het plan en de wijze van bouwen. De werkgroep gaat de uitkomsten evalueren en zet dan de volgende stap. Het begin is in ieder geval gemaakt om te komen tot een mooie woonlocatie voor onze Mortelse senioren.