Compjoeter verhuist naar pand Troefmarkt

In de huis-aan-huis-nieuwsbrief van Stichting Mortels Belang over de toekomst van de dorpswinkel konden we lezen dat de huidige levensmiddelenwinkel de helft kleiner zal worden. De andere helft zou beschikbaar komen voor een ander bedrijf of een andere winkel. Compjoeter, nu nog gevestigd aan de St. Antoniusstraat, is hierop ingesprongen. Het betekent voor Piet van Compjoeter meer ruimte voor zijn computerartikelen en werkplaats. Zo is tegen het einde van dit jaar het pand alweer mooi gevuld.