De Mortel CleanUp Day

Gisteren was het World CleanUp Day. Dan wordt over heel de wereld aandacht besteed aan zwerfafval door het zoveel mogelijk op te ruimen. Dat inspireerde fanfare St. Lucia om hetzelfde te doen bij de papiercontainer. Hopelijk blijft het nu zo schoon!