De Mortel groeit bovengemiddeld: nu bijna 1.700 inwoners

In januari 2019 meldde demortel.com op basis van de gegevens van de gemeente dat De Mortel de grens van 1.600 inwoners gepasseerd was. Nu, twee jaar later, tikken we al bijna de 1.700 aan. Per 1 januari wonen er 1.692 mensen in De Mortel. Dat is in twee jaar tijd een groei van bijna 6%. Afgezet tegen de berichten in de krant over de trage bevolkingsgroei in de regio (gemiddeld 0,5 %, in het afgelopen jaar) en afgezet tegen de groei van het aantal inwoners van de gemeente in de afgelopen twee jaar (nl. ongeveer 1%) is dat best opvallend. De bouw van een nieuwe woonwijk zal hier ongetwijfeld mee te maken hebben. De organisatoren van de 2e Ontmoet & Groetdag voor nieuwe inwoners (die nog gepland gaat worden na de corona-tijd) kunnen dan ook veel toeloop verwachten.

Het aantal mannen (861) overstijgt het aantal vrouwen (831) en de oudste Mortelnaren zijn geboren in 1928. Dit zijn twee vrouwen. Zij vieren dit jaar (of hebben misschien al gevierd) hun 93e verjaardag. De meeste mensen bevinden zich overigens in de leeftijdsgroep tussen 51 en 60 jaar. Dit zijn 309 inwoners. De groei (ten opzichte van 2016) zit overigens zowel in het aantal ouderen als het aantal kinderen.

Met dank aan Willy Rovers van de gemeente Gemert-Bakel voor het beschikbaar stellen van de cijfers.