De toekomst van De Mortel besproken

Het was druk op de Stuurgroepvergadering van november. Blijkbaar is het voor best wat mensen interessant om mee te praten over de Omgevingsvisie, die de toekomst van onze gemeente en dus ook het dorp voor een deel zal bepalen. In groepen werd op diverse thema’s ingegaan, zoals wonen, voorzieningen en natuur en landschap. Uit de discussie achteraf kwam naar voren dat het de moeite waard is om er nog verder over te praten. De Stuurgroep heeft deze wens goed gehoord en zal – waar nodig in overleg met de gemeente – kijken hoe en wanneer hieraan een vervolg kan worden gegeven.