Drie Mortelse plannen in procedure

De gemeente heeft met ingang van maandag 4 april een aantal ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage gelegd, waaronder drie plannen die belangrijk zijn voor De Mortel. Op de eerste plaats gaat het om het plan voor de uitvoering van het Leefbaarheidsplan, waarmee de bouw van het Multifunctioneel Gebouw mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast ligt ook de uitbreiding van de tennisvelden met een 3e baan ter inzage. En tenslotte is er ook een bestemmingsplan opgesteld voor de woningbouwkavels in het gebied De Mortel-Zuidrand, aan de Bakelseweg en Leeuwerikweg (Ruimte-voor-Ruimte). Er kan nu gedurende zes weken een zienswijze kenbaar gemaakt worden (voorheen bezwaar). Op 29 juni worden de bestemmingsplannen als het goed is vastgesteld door de gemeenteraad. Als dat gebeurt en er zijn verder geen juridische procedures dan kunnen de plannen vanaf de zomer worden uitgevoerd. De bestemmingsplannen zijn in het gemeentehuis in te zien en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.