Een hap uit De Stap

Iedereen die in de richting van Gemert gaat zal het gemerkt hebben: ineens een opstopping ter hoogte van de Paashoefsedijk. Navraag bij de gemeente leert dat hier een deel van het riool is ingestort, hetgeen wat inspoeling veroorzaakt. Daardoor was een holle ruimte ontstaan onder een helft van de asfaltweg, met uiteraard gevaar voor instorting. Dit punt wordt nu gestabiliseerd met klinkers, en later definitief hersteld. Daarvoor moeten nieuwe rioolputten en pvc-buizen besteld worden. Uiterlijk in maart wordt het werk uitgevoerd.