Eindrapportage WOON-ommetje aangeboden aan college

Tijdens het jaarlijks bestuurlijk overleg tussen de Stuurgroep en het college van B&W op 15 september heeft Paul Siebers de eindrapportage van het Mortels WOON-ommetje uitgereikt aan burgemeester Van Zomeren. In deze notitie staan de uitkomsten van de 22 ingevulde formulieren samengevat per locatie en wordt een aantal aanbevelingen gedaan aan de gemeente. De Stuurgroep ziet in de resultaten zeker aanleiding om op diverse plekken echt aan de slag te gaan met de plannen voor woningbouw. Misschien wat kleinschaliger dan voorheen, maar de dorpsraad vindt het van groot belang voor de leefbaarheid dat er beweging is op het punt van de woningbouw. Het college heeft toegezegd op korte termijn met een reactie te komen op de aanbevelingen. In ieder geval is al de grote waardering uitgesproken voor dit initiatief en de geslaagde opzet.