Er kan weer gestemd worden voor de Rabobijdrage

Verschillende verenigingen hebben in de afgelopen jaren een mooi steuntje in de rug gekregen door een financiële bijdrage van de Rabobank. De Rabo Club Support actie is elke keer een groot succes, en ook nu kunnen leden van de Rabo weer stemmen op hun favoriete vereniging of die club die wel een bijdrage kan gebruiken. Elke stem levert een paar euro op. Onder het kopje De Mortel (Rabo Peel Noord > filter ‘De Mortel’) zijn vijftien clubs aangemeld, van Kelmoso tot de carnavalsvereniging, en van de Badmintonclub tot de KBO (klik op deze link). Steun ze en stem!