Felle raadsvergadering leidt niet tot ander besluit

De extra raadsvergadering over de verkoop van het gezondheidscentrum in De Sprank heeft er niet toe geleid dat het college dat besluit gaat herroepen of heroverwegen. Dat was wel de wens van de oppositiepartijen, die B&W het vuur na aan de schenen legden. Maar omdat de meerderheid van CDA en Dorpspartij zich achter hun college schaarde, blijft het besluit in stand. De Stuurgroep en Carlo Hazenberg hadden allebei de gelegenheid genomen om voorafgaand aan de vergadering hun kant van het verhaal te doen. Alle politieke partijen hebben uitgesproken dat er nu samen gewerkt moet worden aan goede aanvullende voorwaarden bij de koopovereenkomst zodat het algemeen belang van De Mortel goed gewaarborgd blijft.