Geduld De Mortel-Zuidrand nog even op de proef gesteld

Het geduld van de plannenmakers voor de woon-werkkavels aan de Leeuwerikweg wordt nog iets verder op de proef gesteld. Tegen het bestemmingsplan, dat op 16 april door de gemeenteraad is vastgesteld, is beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit betekent dat de uitspraak van de hoogste rechter moet worden afgewacht voordat het plan als onherroepelijk kan worden bestempeld. Dat kan nog anderhalf jaar duren. Om geen verkeerde verwachtingen te wekken zal het verkooptraject dus nog even worden uitgesteld. De ondernemers die zich in de afgelopen maanden als belangstellenden hebben gemeld, zijn hiervan op de hoogte gesteld.