Geen Stuurgroep op 6 juni, wel op 4 juli

In verband met Pinksteren vervalt de Stuurgroepvergadering van 6 juni. In plaats daarvan zal de eerstvolgende Stuurgroepvergadering op 4 juni gehouden worden. Dan kunnen weer alle dorpse zaken aan de orde gesteld worden. De vergadering is openbaar en begint om 20.30 uur in café-zaal ’t Anker.