Geen Stuurgroepvergadering op 3 oktober

Vanwege het ontbreken van agendapunten vervalt de Stuurgroepvergadering van maandag 3 oktober. Op maandag 7 november is de volgende vergadering van de dorpsraad.