Geen Stuurgroepvergadering op 4 december

De vergadering van de Stuurgroep op 4 december komt te vervallen. De eerstvolgende Stuurgroepvergadering is op 8 januari. Deze eerste bijeenkomst van het jaar is traditiegetrouw in De Sprank.