Gemeentelijke Onderscheidingen voor Stuurgroep en Henk Schakenraad

Tijdens de bijzonder feestelijke opening van De Sprank op 8 februari verraste burgemeester Jan van Zomeren het bestuur van de Stuurgroep met de uitreiking van de Gemeentelijke Onderscheiding. Die is volgens het college verdiend, omdat de Stuurgroep staat voor de grote mate van burgerparticipatie en zelfwerkzaamheid die is getoond bij de totstandkoming van het Leefbaarheidsplan. Voorzitter Paul Siebers nam zichtbaar trots het bijbehorende beeldje, het speldje en de oorkonde in ontvangst. Kartrekker Henk Schakenraad van de Werkgroep Leefbaarheid werd speciaal in het zonnetje gezet; hij kreeg het Gemert-Bakels Compliment uitgereikt voor zijn jarenlange inzet. De opening van De Sprank was zoals gezegd een feestelijke gebeurtenis, waarbij over en weer door alle betrokkenen bedankjes en complimenten werden uitgedeeld voor het bereikte resultaat. De fotograaf van het Gemerts Nieuwsblad heeft een aantal foto’s op de website van de krant gezet.

(foto’s: Pieter Beekmans, Gemerts Nieuwsblad)