Gemeenteraad akkoord met bestemmingsplan voor woon-werkkavels

Tijdens de zeer korte raadsvergadering van 16 april, waarbij in verband met de coronacrisis alleen zogeheten hamerstukken werden afgetikt en geen publiek aanwezig mocht zijn, is het bestemmingsplan vastgesteld voor “Plan Zuid”. Sinds 2012 wordt al aan dit plan gewerkt voor nieuwe woon-werkkavels aan de Leeuwerikweg en ontwikkelingsmogelijkheden voor enkele bestaande bedrijven in het gebied. Ook wordt de Leeuwerikweg heringericht. Met recht kan dit moment dus een mijlpaal worden genoemd. De procedure gaat nu verder met de fase waarin een beroepschrift kan worden ingediend bij de Raad van State. Pas na die fase kan -bij een positieve uitkomst- de schop de grond in.