Grondonderzoeken in gebied Plan Zuid

Aan het bestemmingsplan voor “Plan Zuid” wordt hard gewerkt. Dat plan moet het mogelijk maken om woon-werkkavels uit te geven rond de Leeuwerikweg, waarvan de opbrengst wordt benut om een kunstgrasveld op het sportpark aan te leggen. Voordat zo’n bestemmingsplan door de ambtelijke molens kan moet er onderzoek worden verricht naar de kwaliteit van de bodem, de waterdoorlatendheid en de archeologische waarde. Dat gebeurt deze dagen in het gebied. Gespecialiseerde medewerkers van het bedrijf Econsultancy uit Boxmeer voeren deze werkzaamheden uit.