De grote zaal klinkt nu een stuk beter

Het was een doorn in het oor van de grotere muziekgezelschappen die tot nu toe optraden in de grote zaal van De Sprank: de akoestiek was verre van optimaal. Uit metingen die inmiddels verricht zijn is ook gebleken dat de ruimte op dit punt nog niet voldeed aan het programma van eisen. Daarom zijn nu akoestische wanddelen geplaatst in de punt boven de bar. Even wennen natuurlijk, maar het past goed in het geheel en -belangrijker- als het goed is gaat de geluidsbeleving in de zaal erop vooruit.