Hoe denkt u over de toekomst van de kiosk?

Bij het formulier voor de Goede Doelenweek, dat deze week wordt verspreid, zit ook een enquêteformulier over de toekomst van de kiosk. Wat is het geval? De kiosk zoals wij hem kennen en die nu op een tijdelijke plek staat is hoognodig aan groot onderhoud toe, daar is iedereen het over eens. Vooral het houtwerk en de dakbedekking zijn door het weer en de tijd erg aangetast. De vraag is opgeworpen of het geld voor het groot onderhoud ook besteed zou kunnen worden aan een nieuwe kiosk. Dit is met verschillende dorpsgenoten besproken, en er liggen nu drie gedachtegangen op tafel. Die denkrichtingen worden aan de bevolking van De Mortel voorgelegd, en u kunt aangeven in welke richting wij volgens u verder kunnen gaan werken. Het gaat om de volgende denkrichtingen:

Denkrichting 1 – Restylen van de huidige kiosk

Denkrichting 2 – Moderne kiosk

Denkrichting 3 – Mobiele kiosk of verplaatsbare overkapping

Vul het formulier dat je hebt gekregen in en geef het volgende week mee aan de collectant van de Goede Doelenweek. Eind april wordt in een dorpsbijeenkomst de uitkomst met elkaar besproken. Heb je binnen het gezin afwijkende meningen of wil je als partners allebei je stem laten horen, geef dit dan gewoon aan op het formulier (door bijvoorbeeld “2x” in het rondje te zetten).