Informatie beschikbaar over woon-werkkavels De Mortel-Zuidrand

In het gebied rond de Bakelseweg en de Leeuwerikweg, aan de zuidrand van De Mortel, is door een aantal grondeigenaren een plan ontwikkeld waar ondernemers een woning met bedrijfsgebouw neer kunnen zetten. Voor een groot deel van het gebied is het bestemmingsplan in werking getreden. Er is nu meer informatie beschikbaar over deze woon-werkkavels. Klik hier voor het informatieblad. Met het verstrekken van deze informatie start de oriëntatiefase. Ondernemers kunnen zich een beter beeld vormen van het plan en bepalen of het geschikt is voor hun wensen. Geïnteresseerden kunnen dat middels een formulier kenbaar maken. Door de wensen en de randvoorwaarden nu kenbaar te maken kunnen de ontwikkelende partijen daar in de vervolgfase rekening mee houden.