Informatiebijeenkomst Plan Zuid op 26 september

Al sinds 2012 wordt in De Mortel gewerkt aan “Plan Zuid”, een plan om aan het gebied rond de Leeuwerikweg, de Bakelseweg en het sportpark een impuls te geven en enkele woon-werkkavels uit te geven. De laatste jaren leek het er wel eens op dat het plan niet meer doorging maar er zijn toch steeds stappen vooruit gezet. Op woensdag 26 september aanstaande om 20.00 uur in De Sprank zal namens de initiatiefnemers een toelichting worden gegeven op het plan en de stand van zaken op dit moment. Omwonenden en overige belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Het plan is op dit moment een gezamenlijk initiatief van drie lokale ondernemers, eigenaren van gronden in het gebied, met als doel hun bedrijfslocaties te optimaliseren en nieuwe woon-werkkavels uit te geven. Een van de eerstvolgende stappen is dat het ontwerp-bestemmingsplan aangeboden wordt aan de gemeente, zodat het ter inzage gelegd kan worden. Eventuele vragen en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst naar voren komen kunnen mogelijk nog meegenomen worden in het bestemmingsplan.

De Leeuwerikweg