Inspirerende rondgang langs MFA’s

Op donderdag 23 juni stapten vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers van de MFA samen met de bouwers en architect van Optimaal Lokaal in een luxe touringcar om een rondgang te maken langs drie MFA’s in de regio. Dit was bedoeld om inspiratie op te doen en aandachtspunten aan te dragen voor het ontwerp van onze MFA in De Mortel. De drie MFA’s in Elsendorp, Helmond-Brandevoort en Oisterwijk leverden in de gebouwen en in de bus genoeg stof tot gesprekken op.

In Elsendorp gaf Willy Donkers, voorzitter van het Dorpsoverleg, een enthousiaste toelichting op het gebouw en de organisatie erachter. Vele goede dingen zijn er tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen de betrokken partijen, met name tussen de school, het dorpsoverleg en de lokale horeca. De verschillende toekomstige gebruikers uit De Mortel gaven hun ogen goed de kost, waarbij ieder focuste op zijn eigen expertise: of het nu het sportgedeelte was, de school of de situering van de bar.

Het gezelschap kreeg door bouwer Jan-Willem Ponje in Brandevoort in Helmond een heel ander gebouw voorgeschoteld. Natuurlijk van een veel grotere schaal (de 20-klassige school kende bijvoorbeeld 500 leerlingen en 60 leerkrachten), maar toch waren er een paar ideetjes die meegenomen konden worden naar De Mortel. Vooral ook zaken die we hier niet zouden moeten kopieren. Wat dat betreft werd dit Multifunctioneel Centrum niet het meest positief beoordeeld, maar het was ook niet de bedoeling om er een wedstrijd van te maken. De ruimte voor de jeugdsoos viel trouwens hier in positieve zin op.

De derde locatie was De Coppelen in Oisterwijk. Vooral de vertegenwoordigers van Kleinerf keken hun ogen uit bij het zien van de ruimte en de faciliteiten. Maar ook de multifunctionaliteit sprong hier in het oog. Na een toneelvoorstelling van de scholieren, die bezig was toen de bus arriveerde, was de zaal razendsnel omgebouwd en ingericht tot twee aparte ruimtes. Een zeer betrokken schooldirecteur gaf uitleg over hoe het gebouw tot stand was gekomen. Ook hij legde de nadruk op de samenwerking tussen de betrokken partijen en het elkaar leren kennen.

Wat op alledrie de locaties een heikel punt was, was de klimaatbeheersing. Overal leverde dit problemen op, en kreeg men de binnentemperatuur niet of slechts met kunstgrepen onder controle. Dat is dus een belangrijk leerpunt voor MFA De Mortel, wat de technici goed in hun oren hebben geknoopt.

Het was een leerzame dag, zo viel te beluisteren, uitstekend verzorgd door Optimaal Lokaal. De opmerkingen van de gebruikers zijn verzameld en worden in het bouwteam besproken. En over niet al te lange tijd hopen we hier de eerste groepen te mogen ontvangen voor een tour dur MFA De Mortel.