Jeroen en Ingrid gaan gewoon door

Tijdens de algemene vergadering van de Stuurgroep op 8 januari waren Jeroen Eikelenboom en Ingrid Adriaans aan de beurt voor herverkiezing in het bestuur. Zij stelden zich allebei herkiesbaar en zijn met algemene stemmen herkozen.