Jo, Hans en Jack beheersteam MFA

Tijdens de Stuurgroepvergadering van december, waar ook Sinterklaas nog even op bezoek kwam, hadden de Werkgroep Leefbaarheid en het Beheerplatform MFA een aantal nieuwtjes te melden. Een belangrijk nieuwsfeit is dat er een team geformeerd is dat de MFA gaat beheren in het dagelijks gebruik. Dat team bestaat uit Jo Janssen, Hans Wenniger en Jack Gerrits. Jo, bekend van de Bed and Breakfast, doet de aansturing van het team en wordt verantwoordelijk voor de reserveringen en afspraken. Hans en Jack zullen vooral voor het technisch toezicht gaan zorgen. Ook de schoonmaakploeg is rond; Chantal van den Heuvel zal hier de coördinatie van verzorgen.

Foto: Hans, Jo en Jack, het beheerteam van de MFA

Een ander bericht dat gemeld kon worden is dat de opdracht voor het aanleggen van de buitenruimte na vergelijk van diverse offertes gegund is aan een combinatie van twee Mortelse ondernemers: Noijen & Heesakkers en Koen Siebers Tuinprojecten. De opdracht voor de sloop van de gebouwen wordt binnenkort gegeven, dat wordt een ander bedrijf. Voor wat betreft de horeca heeft het Beheerplatform inmiddels goede afspraken gemaakt met café-zaal ’t Anker. Zij zullen de voorraad bewaken en op peil houden, en kunnen op hun beurt onder goede afspraken voor grotere feesten of koffietafels gebruik maken van het nieuwe gebouw.

Voorzitter Paul Siebers van de Stuurgroep vroeg de vergadering om instemming met het plan om een erfpachtovereenkomst te sluiten met de gemeente, waarbij het (klein) onderhoud voor het gehele nieuwe dorpshart onder verantwoordelijkheid van het dorp komt. De aanwezigen stemden daarmee in. Die overeenkomst wordt binnenkort ondertekend bij de notaris.

Henk Schakenraad meldde tenslotte dat veel van de inrichtingswensen gerealiseerd lijken te kunnen gaan worden, door succesvolle fondsenwerving en slimme besparingen. Verschillende leden van zijn werkgroep, die bezig zijn met de inkoop van de spullen, vertelden tijdens de vergadering over hun bevindingen.

Zo staat de organisatie meer en meer, en is iedereen enthousiast om vanaf 16 december de MFA en de ruimte eromheen in te gaan richten en te laten draaien. Natuurlijk zijn er nog veel vragen en zal heus niet alles vlekkeloos verlopen; daarom hield Paul Siebers een pleidooi om vooral onderling in overleg te treden.