Juni zéér belangrijke maand voor nieuwe MFA

Juni 2012 wordt een zeer belangrijke maand voor de nieuwe MFA, misschien wel een van de belangrijkste weken tot nu toe breekt aan. Op 14 juni neemt de gemeenteraad namelijk een besluit over het krediet, en in deze krappe tijden is dat altijd spannend. Het college van B&W heeft het raadsvoorstel nu klaar en ondersteunt het plan. Ook de Mortelse mensen kunnen laten zien dat ze het plan ondersteunen, door op 14 juni tijdens de vergadering van de raad op de publieke tribune plaats te nemen. Op 11 juni is er overigens een dorpsbijeenkomst, waarin de laatste stand van zaken uit de doeken wordt gedaan en ook het ontwerp wordt getoond van de buitenruimte, rondom het nieuwe gebouw. Zoals ook in de krant staat zijn alle pijlen erop gericht dat het gebouw er in het najaar van 2013 dan toch echt staat.