Kijk in de Wijk met de gemeente

De gemeente Gemert-Bakel komt met een vertegenwoordiging langs in de dorpen om in de praktijk te bekijken wat er beter kan in de openbare ruimte of wat er juist een succes is. Dat heet Kijk in de Wijk en op dinsdag 17 mei is De Mortel aan de beurt, van 18.30 uur tot 20.00 uur. Wil je een concreet probleem aankaarten, dan kun je je aanmelden via het formulier dat je hier kunt invullen. Het gaat niet om individuele problemen, maar de kwestie moet het hele dorp of een groot deel daarvan aangaan. De route wordt bepaald aan de hand van de plekken die worden aangemeld.