Meepraten over toekomstige inrichting De Mortel

De gemeente is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Daarin wordt een richting aangegeven voor de inrichting van de fysieke leefomgeving in de gemeente. Dat gaat dus om waar de woningen gebouwd worden, hoe we omgaan met de natuur, het landschap en de landbouw of welke verkeersinfrastructuur belangrijk is. Het gaat dus iedereen aan. Per dorp wil de gemeente een ‘gebiedsgerichte uitwerking’ maken en daarbij is alle inbreng vanuit De Mortel meer dan welkom. Op maandag 23 januari is er gelegenheid om die inbreng te leveren, vanaf 19.30 uur in De Sprank. De Stuurgroep beveelt de deelname aan deze bijeenkomst van harte aan. Aanmelden kan via e-mail: jacqueline.vanthof@gemert-bakel.nl