MFA De Mortel: alle beetjes helpen

De werkgroep Fondsenwerving heeft in de afgelopen periode steunbetuigingen ontvangen van diverse organisaties in de vorm van een financiële toezegging. Zo heeft Stichting Steun Welzijnszorg € 1.500 euro toegezegd als bijdrage in de kosten voor activiteiten voor ouderen, zoals het eetpunt, het koffie-uurtje of computerles. Rotary Gemert-Beek & Donk-Lieshout heeft € 500,- overgemaakt om de inrichting van de MFA mede mogelijk te maken. Ook initiatieven uit het dorp brengen de nodige euro’s in het laatje: bijdragen van het Goei-Kamer-Concert en de sponsoring van de kinderen die meegedaan hebben met de Avond-4-daagse namens Kleinerf zorgen ervoor dat de pot steeds verder wordt gevuld, zodat het nieuwe gebouw steeds meer naar wens kan worden ingericht.