De Mortel gegroeid in 2015

De bevolking van De Mortel is het afgelopen jaar toegenomen met 14 zielen. 17 kinderen zijn ter wereld gekomen, maar helaas zijn ook 6 Mortelnaren ons ontvallen. Verder zijn er natuurlijk ook een paar mensen vertrokken en in ons dorp komen wonen. In totaal bestaat De Mortel nu uit 1552 mensen, waarvan 785 mannen en 767 vrouwen. Op de langere termijn bezien blijft het inwoneraantal van De Mortel nagenoeg gelijk (schommelt rond 1550), maar ook hier slaat de vergrijzing toe. Dat blijkt uit onderstaand staatje en de grafiek over de afgelopen jaren (steeds per 2 jaar):

01-01-10 01-01-12 01-01-14 01-01-16
0-9 jarigen: 206 171 164 151
10-19 jarigen: 237 254 273 250
20-34 jarigen: 263 248 221 234
35-49 jarigen: 374 358 330 301
50-64 jarigen: 287 303 348 358
65-79 jarigen: 155 174 186 210
80-plus: 34 43 48