De Mortel omarmt MFA

Drie keer applaus oogstte het voorlopig ontwerp voor de Multifunctionele Accommodatie bij de presentatie op woensdag 16 november in De Wilg. Dit betekent dat de bouwers van Optimaal Lokaal vol goede moed door kunnen gaan met het uitwerken van de verdere plannen, de constructieberekeningen, technische installaties en dergelijke. Voor wat betreft de indeling van het gebouw, de ruimtes en hun onderlinge relaties, viel het ontwerp van architect Roel Janssen in goede aarde. Ook de directeur van de basisschool en de voorzitter van de Stuurgroep toonden hun waardering en tevredenheid over het ontwerp en het proces wat eraan voorafging. De vragen uit de zaal worden meegenomen bij de uitwerking van het definitieve ontwerp. Een belangrijke stap is weer gezet.