Mortels Examenweek voortvarend van start

Maar liefst 20 teams, bijna 100 personen, doen mee aan Het Mortels Examen van de Donderdag Avond Studenten Vereniging. De eerste 50 vragen van het examen, die thuis kunnen worden beantwoord, werden op donderdag 6 september uitgereikt. Direct begonnen sommige teams aan het opzoekwerk. Andere teams benutten hun wekelijkse kaart- of muziekavond om samen tot zoveel mogelijk goede antwoorden te komen. En het kan niet anders of in de komende week worden mensen gespot op vreemde plekken in en rond het dorp, om te tellen of te puzzelen. Volgende week donderdag worden de eerste 50 antwoorden ingeleverd, en volgen in de zaal van het café nog eens 50 parate kennisvragen. Daarna worden de grootste kenners van De Mortel bekendgemaakt.