Mortels ondernemers gaan zich verenigen

Een aantal Mortelse ondernemingen heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een Mortelse Ondernemersvereniging. Deze vereniging zal tot doel hebben de onderlinge banden tussen de ondernemers te verstevigen, gezamenlijke belangen te behartigen, en bijeenkomsten te organiseren over interessante onderwerpen voor ondernemers. Op vrijdag 7 januari is er een informatiebijeenkomst, vanaf 20.30 uur in cafe-zaal ’t Anker. Ondernemers die hierin geinteresseerd zijn zijn van harte welkom.