Nieuwjaarsvuur warmt De Mortel op voor het nieuwe jaar

De Mortelse nieuwjaarstraditie werd in 2023 weer opgepikt met het Nieuwjaarsvuur. Een mooi bultje volk verzamelde zich bij het mooi bultje kerstbomen dat gedurende de dag verzameld was. De hitte gloeide op de wangen, maar dat werd allengs minder naarmate de tijd vorderde. De loterij zorgde weer voor wat blije gezichten onder de jeugdige kerstbomenverzamelaars.