Nieuwe bosranden

Het zal de wandelaars en fietsers niet zijn ontgaan dat er her en der open plekken in het bos zijn ontstaan. Dit hoort allemaal bij het bosbeheerplan van de gemeente. Door het verwijderen van voornamelijk Amerikaanse eiken en grove dennen in deze randen is ruimte gemaakt voor een geleidelijke overgang van het bos (kern) naar struiken (mantel) en kruiden (zoom). Dit verhoogt de biodiversiteit. Dieren zoals vlinders, wilde bijen en andere insecten, amfibieën en reptielen en vogels profiteren van een bosrand met meer variatie in open ruimtes en dichte begroeiingen en de verschillende soorten struiken en kruiden die in deze randen een plekje vinden. Van bomen die vanwege veiligheidsreden gekapt moesten worden in de gemeente, zijn planken gezaagd in de zagerij van het Boerenbondsmuseum in Gemert. Vrijwilligers van IVN Gemert-Bakel hebben er vervolgens nestkasten van gemaakt, die samen met verschillende vleermuiskasten nu weer een plek krijgen in de nieuwe bosranden.

 

Een van de voorbeelden waar een ingreep is gedaan in de bosrand in het kader van het bosbeheer