Nieuwjaarsbijeenkomst Stuurgroep op 8 januari

Op maandag 8 januari is de gelegenheid om elkaar een goed nieuw jaar te wensen tijdens de eerste Stuurgroepvergadering van het jaar. Deze vindt traditiegetrouw plaats in De Sprank, vanaf 20.30 uur. Na de nieuwjaarsspeech van voorzitter Nanda Coenen en de bestuursverkiezing (Susanne van de Kerkhof is niet herkiesbaar, Mark van der Velden wel) zal met een borreltje geproost worden op 2024. Alle dorpsgenoten zijn hierbij van harte welkom.