Onderhoud aan waterleiding

Brabant Water gaat de komende dagen het leidingnet schoonspoelen. In de meeste gevallen merken de Mortelnaren weinig tot niets van de werkzaamheden. De waterdruk kan een korte tijd variëren en er is een kleine kans op bruingekleurd water. Kijk dan op de site van Brabant Water wat u kunt doen.